အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်း

 • အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုဝန်ရုံးအဖြစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကပင် စတင်တည်ထောင် ခဲ့သည်။
 • ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့သည်။
 • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၌ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ (၂၁-၂-၁၉၇၄)တွင် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
 • (၃၀-၃-၁၉၇၆)တွင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။
 • ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ရက်ကန်းကျောင်း(၁၄)ကျောင်းကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုစိုက်ပျိုး နှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနလက်အောက်မှ အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
 • ၃.၁၀.၁၉၉၇ တွင် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ဦးစီးဌာနအဆင့်(၃)မှ အဆင့် (၁)ဦးစီးဌာနအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်မာ့ယွန်းသိပ္ပံအား ယွန်းပညာကောလိပ်အဖြစ်သို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည်။
 • (၁-၄-၂၀၁၁)မှစ၍ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။
 • (၁-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်နယ်၊တိုင်းအားလုံးတွင် ဦးစီးဌာနရုံးများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ရက်ကန်းကျောင်းများကို ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဆောင်းဒါးရက်ကန်းကျောင်းကို ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံအဖြစ် လည်းကောင်း တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
 • ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနမှ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ သွတ်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်(Vision)

              အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာစေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်(Mission)

              အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများပေါ်ထွန်းလာစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းနှင့် စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုပေးခြင်း။

ပန်းတိုင် (Goal)

              လယ်ယာအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင် ရိုးရာလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး။

ရည်မှန်းချက် (Objectives)

              လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများကို အခြေခံသောတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ၊ သဘာဝ သယံဇာတကိုအခြေခံသောလက်မှုအနုထည် ထုတ်ကုန်များကို အိမ်တွင်းအသေးစားစက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရန်။

မူဝါဒ (POLICY)

 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျမှတ်ပုံတင်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေမည်။
 • အသေးစားလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သောစားသောက်ကုန် အလှကုန်နှင့် လူသုံးကုန်များ အားလုံးအရည်အသွေးမှန်ကန်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။
 • အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သောရက်ကန်းလုပ်ငန်းများ ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးဆောင်ပေးသွားမည်။
 • ယွန်းထည်လုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးပြီး မြန်မာ့ရိုးရာပန်းဆယ်မျိုးလက်မှုအနုပညာလုပ်ငန်း များ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။
 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သောစက်မှုလက်မှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာများ ပြန့်ပွားရေးကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ (Strategic Thrusts)

 1. နိုင်ငံတစ်ဝန်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ ပေါ်ထွန်း လာစေပြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးကို အားပေးကူညီဆောင်ရွက်မည်။
 2. အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကို အလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
 3. အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးပြည့်မီရေးနှင့် ဘေးဥပါဒ် ကင်းရေးအတွက် သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းများ တည်ထောင်စမ်းသပ်ပေးသွားမည်။
 4. အသေးစားစက်မှုလက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံး အထောက်အကူပြုစက်ပစ္စည်းကိရိယာ များကို သုတေသနပြုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ပေးမည်။
 5. ရက်ကန်းနှင့်ယွန်းထည်လုပ်ငန်းအတတ်ပညာများ ရေရှည်တည်တံ့ထွန်းကားရေးအတွက် ဒီပလိုမာအဆင့် တတ်မြောက်သူများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူ များကို လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးသွားမည်။
 6. အသေးစားထုတ်ကုန် ဈေးကွက်မြှင့်တင်နိုင်ရေးကုန်စည်ပြပွဲများကျင်းပပေးသွားမည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

 

***ဆောင်းဒါးရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေးပညာသိပ္ပံ ​နောက်ခံသမိုင်း***

 

***ယွန်းပညာကောလိပ် နောက်ခံသမိုင်း***

 

 

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >