အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်ပဆွေးနွေးပွဲအတွေ့အကြုံများနှင့် သင်တန်းအတွေ့အကြုံများ နှီးနှောဖလှယ်ရေး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်ပဆွေးနွေးပွဲအတွေ့အကြုံများနှင့် သင်တန်းအတွေ့အကြုံများ နှီးနှောဖလှယ်ရေး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်