အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ယခုနှစ်နွေစပါး ဧက ၃၄၈၀၀၀၀ စိုက်ပျိုးရန် လျာထားချက်ပြည့်မီစေရေး ဆွေးနွေး

23.2.2023