အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန(ထိန်းသိမ်းရေး)

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် “အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း”

 

၁။                ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့မှ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ (ငွေလုံးငွေရင်း)ဖြင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သရက်ခရိုင်၊ သရက်မြို့ရုံးအား တည်ဆောက်ရန်အတွက် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လိုင်စင်ရ လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

         

လုပ်ငန်းတည်နေရာ                               လုပ်ငန်းအမည်                                       Lot No

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊              ရုံးအဆောင်(၁) (၄၃၉၂-Sft) RC ၁ ထပ်အဆောက်အအုံ       1

သရက်ခရိုင်၊ သရက်မြို့၊            (ကျား/မ (၂)လုံးတွဲ ရေအိမ်(၂)လုံးအပါအဝင်)၊

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံး          (ရေ/ မီး အပါ)

ချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊          ရုံးအဆောင်(၂) (၇၂' x ၃၈') RC ၂ ထပ်အဆောက်အအုံ        2

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်း။              (ရေ/ မီး အပါ)

         

၂။                 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေ့ရက်       - (၂၅.၄.၂၀၂၂)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ

( ခ ) တင်ဒါလျှောက်လွှာအရောင်းပိတ်ရက်           - (၃.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့ (၁၆:၃၀)နာရီ

( ဂ ) တင်ဒါလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်              - (၄.၅.၂၀၂၂)(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

        နောက်ဆုံးရက်၊ အချိန်                                        (၁၆:၃၀)နာရီအထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

(ဃ) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်                  - လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဆည်မြောင်းရုံး)

         နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ                           ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊

  မင်းဘူးမြို့။

( င ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်ရက်/အချိန်               - (၆.၅.၂၀၂၂)(သောကြာ)နေ့၊ နံနက်(၉:၃၀)

( စ ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ                      - ဧည့်ရိပ်သာ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

                                                                     ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

                                                                    (ထိန်းသိမ်းရေး)ရုံး၊ တောင်တွင်းလမ်းနှင့်

                                                                     မြို့ပတ်လမ်းထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်

                                                                     မကွေးမြို့။

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဆည်မြောင်း)ရုံး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ မင်းဘူးမြို့၊ ဖုန်း - ၀၆၅-၂၁၀၉၃၊ ၀၆၅-၂၁၀၁၄၊ ၀၉-၄၀၂၅၃၉၄၇၂၊ ၀၉-၄၄၀၂၂၇၅၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

                                                                             တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ