အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ရွှေဘုန်းလယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာအရောင်းပြခန်းအား ကြည့်ရှု

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု၊ ဘက်တီးရီးယားဌာနစိတ် သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ရွှေဘုန်းလယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာအရောင်းပြခန်းအား ကြည့်ရှု