အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

(က) ဌာနပေါ်ပေါက်လာပုံနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

          ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနလက်အောက်၌ စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲအားဖွင့်လှစ်၍ စက်မှုထွန်ယက်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲအားမြေယာကျေးလက်ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးစက်မှုလယ်ယာဌာနခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်၌ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအဖြစ် သီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(ခ) ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကဌာနအားဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၂) ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (၁၉) ဦးအပါအဝင် အရာထမ်း (၅၀၁) ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၁၁၃၉၁) ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း (၁၁၈၉၂) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးလက်ရှိခန့်ထားအင်အားအရာထမ်း (၃၄၈) ဦး၊ အမှုထမ်း (၅၄၆၀) ဦးဖြင့် ဌာနတာဝန်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(၂၀၂၀ပြည့် နှစ်၊ ဇူလိုင်လကုန်ထိ)

          ဌာနလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဖွဲ့စည်းပုံဇယားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်။

            ၁။    ရုံးချုပ်                                                           ၁        ရုံး

            ၂။    ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးရုံး                 ၁၅      ရုံး

            ၃။    ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး                                           ၃၅      ရုံး

            ၄။    စက်မှုလယ်ယာစခန်း                                         ၉၉      စခန်း

            ၅။    စက်မှုလယ်ယာစခန်း(ဆွယ်)                               ၁၈      ခု

            ၆။    စက်မှုလယ်ယာသင်တန်းကျောင်း                          ၃      ကျောင်း

            ၇။    လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာစက်ရုံ                           ၁        ရုံ

            ၈။    လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာသုတေသနအလုပ်ရုံ           ၂      ရုံ

            ၉။    ကုန်းမြင့်လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်းရုံး          ၄      ရုံး

            ၁၀။  ပင်မပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ                                        ၂      ရုံ

            ၁၁။  ပင်မ/အလတ်စားစက်ပြင်အလုပ်ရုံ                        ၁၀      ရုံ

            ၁၂။  စနစ်ကျလယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့                ၂       ဖွဲ့

            ၁၃။  လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအရည်အသွေး                  ၁      ခု

                   စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဌာန

            ၁၄။  ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့ရုံး                                    ၂      ရုံး

mechanization

ဂ) ဌာနရည်မှန်းချက်

          စက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေး

(ဃ) ဌာနမူဝါဒများ

          ၁။  တောင်သူလယ်သမားများ၏လိုအပ်ချက်များ၊ တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများကိုသိရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးစက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ဖြင့် စေတနာထားကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။

          ၂။  နိုင်ငံတော်တွင် တောင်သူလယ်သမားများ၏ ယုံကြည်အားထားရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ပြီးလယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် တစ်သားတည်းပူးပေါင်းကာစက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

(င) ဌာနလုပ်ငန်းစဉ်များ

          ၁။  စက်မှုလယ်ယာလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခေတ်မီအဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့် အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းပညာရေးတို့တွင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသင်တန်းများတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်။

          ၂။  လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အားပေးဆောင်ရွက်မည်။

          ၃။  စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အထူးသဖြင့် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူလယ်သမားများအားဦးစားပေး၍ရေမြေဒေသသဘာဝနှင့်ကိုက်ညီသောလယ်ယာသုံးစက် ကိရိယာများကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေးပံ့ပိုးရန်နှင့်  ခေတ်မီစက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အားပေးကူညီမည်။

(စ) ဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်များ

          ၁။  လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

          ၂။  ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများတွင် လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်ထွန်းကားလာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ တောင်သူများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၃။  စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်သောလယ်ယာမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေနှင့် ကုန်းမြင့် လယ်ယာမြေများတိုးတက်ပေါ်ထွန်းလာစေရန်။

          ၄။  လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများတိုးတက်သုံးစွဲနိုင်ရေးကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၅။  လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြင်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံများကိုမြို့နယ်စက်မှုလယ်ယာစခန်းများတွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်၍တောင်သူများလက်ဝယ်ရှိလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများအားစနစ်တကျပြုပြင်ပေးနိုင်ရေးနှင့်လိုအပ်သောစက်အရန်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

          ၆။  စက်မှုလယ်ယာအသိပညာ၊ အတတ်ပညာများလေ့ကျင့်ပညာပေးသွားရန်နှင့် စက်မှုလယ်ယာသုတေသနလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

(ဆ) ဌာန Facebook Domain အမည်

          https://www.facebook.com/AMDadminho