အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

 

နောက်ခံသမိုင်း

၁။      မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာနကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကြီးကြပ်မှုဖြင့် (၁-၄-၂၀၂၂)ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်စောင့် အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး၏ (၂၆-၈-၂၀၂၁)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၅၀/၂၂၀-လမ်းညွှန် ၃-၁/ အဖရ (၂၀၂၁)ပါ အရ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အိမ်စောင့် အစိုးရအဖွဲ့ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၏ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ (၁၇-၈-၂၀၂၁)ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစည်းအဝေးတွင် မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေးကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း လမ်းညွှန်မှာကြားချက်အရ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းသုတေသနဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်၊ မွေးမြူရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် တီထွင်ဆန်းသစ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သည့် နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဦးစီးဌာနကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒများ (Policy)

၂။        မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

(က)    မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ခေတ်မီနည်းပညာများပြန့်ပွားရေးကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)   မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်မီနည်းပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရရှိနိုင် ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)   မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်သယံဇာတ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သားငါးတိရစ္ဆာန် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။

(ဃ) တိရစ္ဆာန်သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(င)   မွေးမြူသူ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများကို ပညာပေးလုပ်ငန်း များအား အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ)   မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်ဈေးကွက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ် မူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် ခြင်း။

 မျှော်မှန်းချက်(Visions)

၃။      နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော အားလုံးပါဝင်သည့် မွေးမြူ ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ထွန်းကားစေခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ အာဟာရပြည့်ဝစေပြီး မွေးမြူသူများနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တီထွင်ဆန်းသစ်သော မွေးမြူရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် အထောက်အကူပြုရန်။

ရည်မှန်းချက်များ (Objectives)

၄။      (က)    နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနှင့် အမျိုးသားအဆင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သုတေသနစနစ်တည်ထောင်ပြီး ကဏ္ဍအလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

(ခ)   မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် မျိုးရင်းမျိုးစစ်များထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲခြင်း၊ မျိုးထိန်းမျိုးပွားခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစာအာဟာရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ အသုံးချနိုင်သည့် နည်းပညာရပ်နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများရရှိရန်အတွက် သုတေသနပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)   မွေးမြူသူ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ၏ မွေးမြူရေးနှင့် ရေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ရရှိစေရေး ဈေးကွက်သုတေသနပြုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ(Missions)

၅။      (က)    ဒေသအလိုက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် အာဟာရပြည့်ဝသည့် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊

          (ခ)     ရေရှည်တည်တံ့မည့် မွေးမြူရေး ‌ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)     အစားအစာသိပ္ပံဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊

          (ဃ)    မွေးမြူစီးပွားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊

          (င)     ကုန်းနေရေနေ တိရစ္ဆာန်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊

          (စ)     မျိုးမွေးမြူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်အသစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊

    ()    မွေးမြူရေး ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းများ၊

          (ဇ)     ဈေးကွက်ဝင် တန်ဖိုးမြှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက် ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ။