အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းကျေးရွာများတွင် သတ်မှတ်အတိုးနှုန်းအား ဖြေလျှော့ပေးမည်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်နှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားစေရန်ရည်မှန်း၍ မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ကျေးရွာပေါင်း (၁၁,၆၅၂)ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းမှကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ငွေကျပ်သန်း (၃၀) မတည်ပေးပြီး တိုးပွားလာသော ငွေများအား ကျေးရွာရန်ပုံငွေအဖြစ်ထားရှိ၍ ကျေးရွာပြည်သူများထံ ပြန်လည် ထုတ်ချေးခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယနေ့အချိန်တွင် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှုများသက်သာစေရန်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အတိုးနှုန်းအား ငွေတစ်ရပ်အတွက် တစ်လလျှင် ပြား (၅၀)နှုန်းသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစတင်၍ တစ်နှစ်တိတိလျော့ချသတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။