အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းမှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးကြိုးပမ်း