အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မဲခေါင်ဒေသအတွင်း နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော မျှစ်နှင့် ဝါး အခြေခံ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းဖွင့်

၄.၅.၂၀၂၃