အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝါးစိုက်ခင်းများနှင့် မျှစ်တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်ကြီး၊ သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်စိုး ဝါးစိုက်ခင်းများနှင့် မျှစ်တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်