အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဌာနဆိုင်ရာ Website Link များ

စဉ်

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်

ဌာနများ

Website လိပ်စာ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး 

  

  

 

  

  

  

  

 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

  

  

 

  

  

  

  

 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် 

  

  

www.pyidaungsu.hluttaw.mm

  

  

  

  

 

ပြည်သူ့လွှတ်တော် 

  

  

www.pyithu.hluttaw.mm

  

  

  

  

 

အမျိုးသားလွှတ်တော် 

  

  

www.amyotha.hluttaw.mm

  

  

  

  

 

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး 

  

  

www.unionsupremecourt.gov.mm

  

  

  

  

 

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး 

  

  

www.constitutionaltribunal.gov.mm

  

  

  

  

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် 

  

  

https://uec.gov.mm

  

  

  

  

 

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mod.gov.mm

  

  

Myawady Web Portal 

www.myawady.net.mm

  

  

  

  

 

၁၀

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moha.gov.mm

  

  

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန 

www.gad.gov.mm

  

  

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ 

www.policeforce.gov.mm

  

  

မီးသတ်ဦးစီးဌာန 

www.fsd.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၁

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.motc.gov.mm

  

  

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန 

www.dotp.gov.mm

  

  

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

www.dca.gov.mm

  

  

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

dma.gov.mm

  

  

ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 

www.dwir.gov.mm

  

  

မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

www.moezala.gov.mm

  

  

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

www.rtad.gov.mm

www.myanmarrtad.com , 

www.motc.gov.mm

  

  

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

www.ptd.gov.mm

  

  

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန 

www.motc.gov.mm , 

www.ncsc.gov.mm

  

  

၁၀

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း 

www.flymna.com

  

  

၁၁

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး 

www.iwt.gov.mm

  

  

၁၂

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်  

www.mpa.gov.mm

  

  

၁၃

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း 

www.motc.gov.mm

  

  

၁၄

မြန်မာ့မီးရထား 

www.railways.gov.mm

  

  

၁၅

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး 

www.motc.gov.mm

  

  

၁၆

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 

www.mpt.com.mm

  

  

၁၇

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း 

www.myanmarpost.com.mm

  

  

၁၈

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ် 

www.mmu.edu.mm

  

  

၁၉

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် 

www.mmmc.edu.mm

  

  

၂၀

ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း 

www.motc.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၂

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mopf.gov.mm

  

  

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm ,

www.projectbank.gov.mm

  

  

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန 

www.nam.gov.mm

  

  

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ 

www.csostat.gov.mm , 

www.mmsis.gov.mm

  

  

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm

  

  

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm

  

  

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် 

www.meb.gov.mm

  

  

မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် 

www.mmftb.gov.mm

  

  

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် 

www.micb.gov.mm

  

  

၁၀

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် 

www.mopf.gov.mm

  

  

၁၁

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း 

www.mminsurance.gov.mm

  

  

၁၂

ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm

  

  

၁၃

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန 

www.customs.gov.mm , 

www.maccs.gov.mm

  

  

၁၄

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

www.ird.gov.mm

  

  

၁၅

ပင်စင်ဦးစီးဌာန 

www.pension.gov.mm

  

  

၁၆

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ရုံး 

www.secm.gov.mm

  

  

၁၇

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm

  

  

၁၈

ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန 

www.mopf.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၃

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mofa.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၄

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး 

www.mougo.gov.mm

 

 

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

 

 

 

 

 

 

၁၅

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moba.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၆

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

 

  

  

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန 

www.dica.gov.mm

  

  

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန 

www.ferd.gov.mm

  

  

  

  

 

၁၇

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

 

 

 

 

 

 

၁၈

ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.mola.gov.mm

  

  

မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ် 

www.mlis.gov.mm

 

 

 

 

 

၁၉

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moi.gov.mm

  

  

မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား 

mrtv.gov.mm

  

  

ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန 

www.moi.gov.mm/iprd

  

  

သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း 

www.moi.gov.mm/npe

  

  

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန 

www.moi.gov.mm/ppd

  

  

  

  

 

၂၀

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mora.gov.mm , 

www.moculture.gov.mm

  

  

သာသနာရေးဦးစီးဌာန 

www.dra.gov.mm

  

  

သာသနာတော်ထွန်းကား ပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန 

www.dpps.gov.mm

  

  

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် 

www.itbmu.org.mm

  

  

နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့ 

www.mahana.org.mm

  

  

နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး) 

www.spsumdy.org

  

  

ကမ္ဘာအေးဗုဒ္ဓသုတေသစာကြည့်တိုက် 

www.KBRL.gov.mm

  

  

  

  

 

၂၁

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moali.gov.mm

  

  

e-Library

www.library.moali.gov.mm

  

  

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

www.moalidop.gov.mm

  

  

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန 

www.doa.gov.mm

  

  

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

 

 

 

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

www.iwumd.gov.mm

 

 

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန

 

 

 

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

www.dar.gov.mm

 

 

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန 

www.lbvd.gov.mm

 

 

၁၀

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 

www.dof.gov.mm

 

 

၁၁

မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

 

 

 

၁၂

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် 

www.yau.edu.mm

  

  

၁၃

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် 

www.uvs.edu.mm

 

 

 

 

 

၂၂

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် 

www.uvs.edu.mm

 

 

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 

www.drdmyanmar.org, 

www.cdd.drdmyanmar.org

 

 

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) 

www.ucmt.edu.mm

 

 

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) 

www.ucms.edu.mm

 

 

 

 

 

၂၃

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သစ်တောကဏ္ဍ) 

www.monrec.gov.mm

  

  

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး (သတ္တုကဏ္ဍ) 

www.mining.gov.mm

  

  

သစ်တောဦးစီးဌာန 

www.forestdepartment.gov.mm

  

  

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 

www.mte.com.mm

  

  

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန 

www.dryzonegreening.gov.mm

  

  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 

www.ecd.gov.mm

  

  

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန 

www.monrec.gov.mm

  

  

  

  

 

၂၄

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moee.gov.mm

  

  

  

  

 

၂၅

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moee.gov.mm

  

  

  

  

 

၂၆

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.industry.gov.mm 

  

  

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 

www.disi.gov.mm , 

www.msmewebportal.gov.mm

  

  

အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာန 

www.msmewebportal.gov.mm

  

  

အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) 

www.itcsinde.edu.mm

  

  

အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) 

www.itcmandalay.edu.mm

  

  

အမှတ်(၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ) 

www.itcthagaya.edu.mm

  

  

အမှတ်(၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ) 

www.itcpakokku.edu.mm

  

  

အမှတ်(၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး) 

www.itcmagway.edu.mm

  

  

အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ) 

www.itcmyingyan.edu.mm

  

  

  

  

 

၂၇

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mip.gov.mm 

  

  

e-Visa ဌာန 

evisa.moip.gov.mm

  

  

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန 

www.dop.gov.mm

  

  

  

  

 

၂၈

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mol.gov.mm 

  

  

အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

www.myanmarjob.gov.mm, 

www.nssa.gov.mm

  

  

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ 

www.ssb.gov.mm

 

 

 

 

 

၂၉

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.commerce.gov.mm

  

  

စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန 

www.doca.gov.mm

  

  

Myanmar National Trade Portal 

www.myanmartradeportal.gov.mm

  

  

Myanmar Trade Promotion Organization 

www.myantrade.org

  

  

Myanmar's Trade Network and e-Commerce Portal 

www.myanmartradenet.com.mm

  

  

ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာတိုက် 

www.servicetrade.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၀

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moe.gov.mm

  

  

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန 

dhe.moe.edu.mm

  

  

ပညာရေးသုတေသနစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန 

www.derpt.gov.mm

  

  

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန 

www.moe.gov.mm

  

  

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန 

www.edge.com.mm

  

  

မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန 

moea.gov.mm

  

  

ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာ ပညာရေးဦးစီးဌာန 

dae.edu.mm

  

  

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) 

http://www.mnee.gov.mm

  

  

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (သုတေသန) 

www.moe.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၁

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

www.most.gov.mm

  

  

နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန 

www.dtvet.gov.mm

  

  

အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦစီးဌာန 

dast.edu.mm

  

  

နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး 

www.dtpc.gov.mm

  

  

သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန 

www.dri.gov.mm

  

  

အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန 

www.daemyanmar.com

 

 

 

 

 

၃၂

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.dtm.gov.mm

  

  

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန 

www.fdamyanmar.gov.mm,  

www.fda.gov.mm

  

  

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန 

www.dtm.gov.mm

  

  

အမျိုးသားသွေးဌာန 

www.donatebloodmyanmar.org

  

  

ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး 

www.yghhealthcare.org

  

  

ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန 

www.dmr.gov.mm

  

  

ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ) 

 

  

  

ဗဟိုဇီ၀ဆေးပညာ စာကြည့်တိုက် 

www.dmrlibrary.gov.mm

  

  

လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာကျင့်၀တ် ကော်မတီ 

 

  

  

၁၀

မြန်မာကျန်းမာရေး သိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ် 

 

  

  

၁၁

မြန်မာနိုင်ငံဆရာ၀န်အသင်း 

www.mmacentral.org

  

  

၁၂

ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် 

www.um1yangon.edu.mm

  

  

၁၃

ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)၊ ရန်ကုန် 

www.um2ygn.edu.mm

  

  

၁၄

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး 

www.emandalay.gov.mm

  

  

၁၅

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး 

www.ummg.gov.mm

  

  

၁၆

ဆေးတက္ကသိုလ်၊ တောင်ကြီး 

www.umtgi.edu.mm

  

  

၁၇

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် 

www.uph-myanmar.gov.mm

  

  

၁၈

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် 

udmyangon-edu.com

  

  

၁၉

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး 

udmmandalay.gov.mm

  

  

၂၀

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် 

www.uonygn.gov.mm

  

  

၂၁

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး 

www.uonmdy.edu.mm

  

  

၂၂

ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး 

www.uopmdy.gov.mm

  

  

၂၃

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် 

www.umty.gov.mm

  

  

၂၄

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး 

www.emandalay.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၃

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.mosya.gov.mm

  

  

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

www.sped.gov.mm

 

 

 

 

 

၃၄

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.construction.gov.mm

  

  

အဆောက်အဦဦးစီးဌာန 

www.construction.gov.mm

  

  

လမ်းဦးစီးဌာန 

www.construction.gov.mm

  

  

တံတားဦးစီးဌာန 

www.construction.gov.mm

  

  

မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန 

www.construction.gov.mm

  

  

ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန 

www.construction.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၅

လူမူဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

www.moswrr.gov.mm

  

  

လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

www.dsw.gov.mm

  

  

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန 

www.rrdmyanmar.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၆

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

https://tourisminmyanmar.com.mm/mm

https://tourism.gov.mm/mm

https://vr.tourism.gov.mm/Aug25/index.htm

  

  

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 

https://tourisminmyanmar.com.mm/mm

https://tourism.gov.mm/mm

https://vr.tourism.gov.mm/Aug25/index.htm

  

  

  

  

 

၃၇

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 

portal.moea.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၈

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 

  

  

www.oagmac.gov.mm

  

  

  

  

 

၃၉

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ 

  

  

www.ucsb.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၀

နေပြည်တော်ကောင်စီ 

  

  

 

  

  

  

  

 

၄၁

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.kachinstate.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၂

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.kayahstate.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၃

ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.kayinstate.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၄

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

 

  

  

  

  

 

၄၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.sagaingregion.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၆

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

 

  

  

  

  

 

၄၇

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.bagoregion.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၈

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.magway.gov.mm

  

  

  

  

 

၄၉

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

 www.emandalay.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၀

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.monstate.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၁

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

 

  

  

  

  

 

၅၂

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.yangon.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၃

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.shanstate.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၄

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

  

  

www.ayeyarwadyregion.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၅

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် 

  

  

www.cbm.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၆

အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် 

  

  

www.accm.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၇

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် 

  

  

mnhrc.org.mm

  

  

  

  

 

၅၈

နေပြည်တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ 

  

  

www.nptdc.gov.mm

  

  

  

  

 

၅၉

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ 

  

  

www.ycdc.gov.mm

  

  

  

  

 

၆၀

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ 

  

  

www.emcdc.com

  •