အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြောင်းမျိုးစေ့ချကိရိယာဖြင့် သုတေသနပြု စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆၈)စက်မှုလယ်ယာစခန်း၊တပ်ကုန်းမြို့မှ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ အောင်မြေရိပ်သာကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်မြေရိပ်သာ ကျေးရွာ၌ တောင်သူ ဦးတြာစိုး၏ ကွင်းအမှတ် ၁၄၁၆(က)၌   နှံစားပြောင်း (၂.၀)ဧက နှင့် အစေ့ထုတ်ပြောင်း (၂.၀)ဧကအား ပြောင်းမျိုးစေ့ချကိရိယာဖြင့် သုတေသနပြု စိုက်ပျိုးခြင်းကို ယမန်နေ့၌ Sonalika 105HP ထွန်စက်ကြီးနှင့်တွဲဖက်၍ Pneumatic Seeder မျိုးစေ့ချကိရိယာဖြင့် သုတေသနပြု စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။