အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းနောင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမ္မဂ္ဂဝန်ဆောင်မှုရုံး (UNOPS Myanmar) ၏ Country Director ကို လက်ခံတွေ့ဆုံ

25.2.2023