အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကျောက်တံခါးမြို့နယ် မြို့ချောင်းကျေးရွာအနီးရှိ ရဲနွယ်ချောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ရဲနွယ်ရေလှောင်တမံ၏ တမံကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် သဘာဝဘေး ကာကွယ်ရေး ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

33