အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

တောင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွား အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေရရှိရေး၊ သောက်သုံးရေးရရှိရေးနှင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် သီးနှံပျက်စီးခြင်းတို့ ကင်းဝေးစေရန် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက်သွားကြရမည်

0102