အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆီထွက်သီးနှံ နေကြာ၊ နှမ်းနှင့် ဆောင်းမြေပဲ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

73