အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား မျက်မြင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား စစ်ဆေးမှုခံယူရန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသား (Identification)အား စစ်ဆေးမှု ခံယူရန်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုး မှတ်တမ်းမူရင်း စစ်ဆေးမှုခံယူရန်။

ဝန်ဆောင်ခ

ခွေး/ ကြောင်

-

တစ်ကောင်လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဌာန၏သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)

တိရစ္ဆာန်၏ ၄ လက်မ X ၆ လက်မအရွယ်ဓာတ်ပုံ [ဘေးဘယ်()ပုံ၊ ဘေးညာ () ပုံနှင့် ရှေ့ () ပုံ] ()စုံ၊

(ဂ)

ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်းမူရင်း နှင့် မိတ္တူ၊

(ဃ)

ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးချက်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ဦးစီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး [One Stop Service (OSS)]တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်သွင်း၍  ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(က)

သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် နယ်စပ်ထွက်ပေါက်များရှိ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစခန်း (Animal Quarantine Station) နှင့် စစ်ဆေးရေးစခန်း (Check points)များတွင်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခြင်း၊

(ခ)

တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ယူခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။