အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နယ်သာလန်နိုင်ငံ Wagningen University & Research နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ်စီမံကိန်း” သုတေသန

နယ်သာလန်နိုင်ငံ Wagningen University & Research နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ် စီမံကိန်း”သုတေသနအား စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(နည်းပညာ) ဒေါက်တာစုစုဝင်း ဦးဆောင်သည့် သုတေသီပညာရှင်များမှ ပဲသီးနှံကို ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းတွင် ထည့်သွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် မြေဆီလွှာအာဟာရဓာတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သည့် သုတေသန စမ်းသပ်ကွက်များကို နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း နှင့် နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ သာယာကုန်း ကျေးရွာတွင် တောင်သူ(၂)ဦးဖြစ်ကြသော ဦးစိန်ဌေး နှင့် ဒေါ်ဆွေဆွေဦး ၏ စိုက်ကွက်များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အား သာယာကုန်းကျေးရွာတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၌ ပြောင်း နှင့် မတ်ပဲစိုက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းသီးသန့်စိုက်ခြင်း နည်းစနစ်ကို စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ရိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် နှမ်း (ဆင်းရတနာ-၁၄) ကို စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ ပြောင်းစိုက်စဉ်က မတ်ပဲထည့်သွင်းစိုက်ခဲ့သည့် အကွက်သည် ရိတ်သိမ်းပြီး ပလှပ်ထားချိန်တွင် ပြောင်းသီးသန့်စိုက်သည့် အကွက်ထက် အစိုဓါတ်ပိုမိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် မြေတွင်းအာဟာရ ဓါတ်များထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းအား စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း (၁၈.၆.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ကောင်းစွာ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေသည့် နှမ်းစိုက်ခင်းများနှင့် အတူသတင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။