အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မင်းဂွတ်မျိုးကွဲများစုဆောင်း၍ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ လေ့လာစမ်းသပ်ခြင်း သုတေသနတွင် အပင်လက္ခဏာများကိုမှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ စက်မှုသီးနှံ နှင့် နှစ်ရှည်သီးပင်များ သုတေသနဌာနခွဲအောက်ရှိ  ခြံတစ်ခြံဖြစ်သော ထားဝယ်မြို့ရှိထားဝယ် (၇)မိုင်ခွဲစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံတွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ မင်းဂွတ်မျိုးကွဲများ စုဆောင်းပြီး   အရည်အချင်းလက္ခဏာများ လေ့လာခြင်းသုတေသနကို စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် အပင်လက္ခဏာများ မှတ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

မင်းဂွတ်အစေ့သည် ( Seeds Only From Asexually ) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မင်းဂွတ် (Mangosteen) (Garciniamangostana)  သည် (Clusiaceae) မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး မူရင်းဒေသမှာ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ မင်းဂွတ်သီးသည် အသီးများထဲတွင် ထူးကဲသော အသီး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မင်းဂွတ်ပင်ကိုအစေ့မှ ပြန်လည်မျိုးပွားခြင်းဖြင့် မိခင်အပင်နှင့် တူသော မျိုးကိုပြန်လည် ရရှိနိုင်သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်းသုတေသနအား

(၁)   ဒေသမင်းဂွတ်မျိုးများကိုစုဆောင်း၍ အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်    

(၂)   ဒေသမျိုးများထဲမှအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးဈေးကွက်ဝင်သောမျိုးများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်

(၃)   ဒေသမင်းဂွတ်မျိုးများကို ရှာဖွေစုဆောင်း၍ အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီးရေ၊ မြေ၊ သဘာဝနှင့် လိုက်လျော ညီထွေသော မျိုးကောင်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီး တောင်သူများ ဝင်ငွေ အကျိုးအမြတ် ပိုမိုရရှိစေရန် အတွက်ရည်ရွယ်၍ သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါသုတေသနကို (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ခုနှစ် (မိုးနှောင်း၊ မိုးကြို၊ မိုး)တွင် (၁)ရေး ၊ (၂)သံဖြူ ဇရပ်၊ (၃)နတ်အိမ်၊ (၄)ကူးတို့၊ (၅)ကြာအင်း (ဒေသ(၅)ခုမှ ရရှိသောမျိုး) များကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - ( ၅ x ၁) Simple Tria စမ်းသပ်ကွက် အရွယ်-၂.၀၀ ဧက ဖြင့် (သုတေသနလက်ထောက်-၄) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ တာဝန်ယူကာ မင်းဂွတ်မျိုးကွဲများ သုတေသန စိုက်ကွက်တွင် Growth Habit ,Brachinng Pattern များကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါသုတေသနကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆) အထိ သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သုတေသနလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။