အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် KOPIA အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်း၍ ပဲမျိုးစုံမျိုးစေ့ကျေးရွာနှင့် တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ပြုလုပ်ခြင်း စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

၅.၃.၂၀၂၃