အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၌ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငါး၊ ပုစွန်နှင့် ရေထွက် ကုန်သယံဇာတ ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်း

၄၉