အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းနောင် ကျိုင်းတုံစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံအတွင်း သီးနှံမျိုးများအလိုက် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားရှိမှုများနှင့် သုတေသနစိုက်ကွင်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

103