အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ငါးသယ်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ငါးသယ်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ

(ခ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ

(ဂ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်လိုင်စင်(မိတ္တူ)

(ဃ)    ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ဓာတ်ပုံများ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်  အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန မှတင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ ငါးသယ် လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခ မရှိပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ပေးဆောင် ရသည့် ငါးစိုခွန်၊ လှေခွန်၊ ကိရိယာခွန်၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ကမ်းနီးလိုင်စင်ကြေးအဖြစ် ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများပြည့်စုံပါက (၁ )ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး  ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤလိုင်စင်ကိုရေယာဉ်ပေါ်တွင် အမြဲသိမ်းဆည်းထားရမည်။
 • စစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသောအခါပြသရမည်။
 • ခွင့်ပြုသည့်ဒေသ၊  လုပ်ငန်းနှင့် ကိရိယာကိုသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားကိုသာ တင်ဆောင်  ရမည်။
 • ဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံသည့် စာရင်းဇယားနှင့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပေးရမည်။
 • ဤလိုင်စင်ကို လွှဲပြောင်းကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
 • သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
 • သတ်မှတ်သည့်မြို့နယ်အတွင်း၌သာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
 • ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့၍ ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရ။
 • ညအချိန်တွင် အခြားရေယာဉ်များမြင်သာအောင် အချက်ပြ မီး ဖွင့်ထားရမည်။
 • ဤကမ်းနီးငါးဖမ်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင် ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး ရမည်။