အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနGAqP Extension and Inspection Tem စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အကြံပြုချက် နှင့်အညီ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကောင်းမွန်သောရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

စစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်အတွက် ၄၈၀၀၀ ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်

ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ပေါ်တွင်ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုးရ

မည်။

  • မွေးမြူသူများမှ ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် လျှောက်ထားသောအခါ လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်  အတွက် GAqP စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ မွေးမြူသည့်နေရာကို စစ်ဆေး အပြီးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ငါးမွေးမြူရေးဌာနခွဲ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

(က)    မွေးမြူသည့်နေရာသည် ညစ်ညမ်းသော ရေများနှင့် အဝေးတွင် တည်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သန့်စင်ကောင်းမွန်သော ရေအရင်းအမြစ်  ဖြင့်သာ မွေးမြူခြင်းပြုရမည်။

(ခ)     မွေးမြူသည့်ကန်သည် ငါး/ပုစွန် မွေးမြူခြင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရမည်။

(ဂ)     မွေးမြူသည့် ကန်များမှ စိမ့်ထွက်လာသော ရေသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရေဧရိယာကို ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရ။

(ဃ)    မွေးမြူသည့် တိရိစာ္ဆန်များ (ငါး သို့မဟုတ် ပုစွန်)ကို သက်တမ်း မကုန်ဆုံးသေးသော အရည်အသွေးပြည့်မှီသည့် ငါးစာများကို ကျွေးမွေး၍မွေးမြူရသည်။

(င)     မွေးမြူရေးအစာအများကို အရိပ်ရ၍ ခြောက်သွေ့အေးမြသော  နေရာတွင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည်။ သိမ်းဆည်းသည့် နေရာသည်  သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး     နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်း၊ မိုးရေ နှင့်စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှု မရှိသော နေရာ ဖြစ်ရမည်။

(စ)     မွေးမြူသော ငါး/ပုစွန်တို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူသော ကန်၏ ရေအရည်အသွေးတို့ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး  ငါးရောဂါများ ရှောင်တခင်ဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်

          နိုင်ရန်အတွက် ချမှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်မှုများကို လိုက်နာရမည်။

(ဆ)    မွေးမြူသည့် နေရာသည် အိမ်သာနှင့်နီးသောနေရာ မိလ္လာ ပိုက်နှင့်နီးသောနေရာမဖြစ်ရ။

(ဇ)     ငါးစာ နှင့်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပြင်ပ ရောဂါပိုးမွှားများ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သေချာစွာ သိမ်းဆည်းရမည်။

(ဈ)     မွေးမြူသည့်နေရာများတွင် တားမြစ်ထားသော ဆေးဝါးများ  နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(ည)    ငါးနှင့်ပုစွန်များကို တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးသည့်အခါ ရောဂါပိုးများ ကူးစက်နေခြင်း ရှိ / မရှိကို သေချာစွာ စစ်ဆေးရမည်။

(ဋ)     ငါး၊ပုစွန်များတင်ပို့ရန်အတွက်အသုံးပြုသော ကိရိယာများ၊    ရေ နှင့်ရေခဲတို့သည် သန့်ရှင်းမှုရှိရမည်။

(ဌ)  မွေးမြူသော ငါး၏အရွယ်အစား၊ မွေးမြူသည့်နေရာ၊ မွေးမြူသည့် ကန်၏အကျယ်၊ ရေ၏အရည်အသွေး၊ အစာကျွေးနှုန်း၊ ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဝါးများ အသုံးပြုမှု၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အစီအမံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုမှ ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များကို သေချာစွာ မှတ်တမ်းတင် ထားရမည်။

()  မွေးမြူကန်တွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်သော ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများနှင့် တွဲဖက်မွေးမြူခြင်း မပြုရပါ။

()     တင်သွင်းလာသော ငါးစာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငါးအစာတောင့်စက်ရုံများမှ   ငါးစာ ဖြစ်ရမည်။

()   မွေးမြူထုတ်လုပ်သော မွေးမြူရေးတွင် အသုံးပြုသော ငါးအစာများသည် တရားဝင်ရေထွက်ကုန်များတွင် ပဋိဇီဝ ဆေးဝါးဓာတ်ကြွင်းများ မရှိရန်စစ်ဆေး အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

()    မွေးမြူထုတ်လုပ်သော ရေထွက်ကုန်များတွင် စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီ   မွေးမြူထုတ်လုပ်သော      ရေထွက်ကုန်အမှတ်

          တံဆိပ် (Myanmar GAqP) ဖော်ပြရမည်။