အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

 

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

 

-  စိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံအမျိုးအမည်နှင့် စိုက်ဧက/ အပင်ရေ ဖော်ပြရန်၊

-  ပန်းပွင့်မည့်အချိန် ခန့်မှန်းညှိနှိုင်းရန်၊

-  ပျားအုံ သယ်ယူ/ပို့ဆောင်မည့် အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရန်၊

-  လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးမွေးစရိတ် ကျခံပေး ရန်၊

-  ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုပါက အမျိုးအစားနှင့် ဆေး အာနိသင် ကြိုတင်အသိပေးရန်၊

-  ဝန်ထမ်းများနှင့် ပျားအုံများ လုံခြုံရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

 

ဝန်ဆောင်ခ

အခမဲ့ (တောင်သူများနှင့် သုတေသနစိုက်ခင်းများ) ညှိနှိုင်းဈေး(ပုဂ္ဂလိကဉယျာဉ်ခြံသီးနှံများ)

 

လိုအပ်သော စာရွက်/စာတမ်း များ

-      လျှောက်ထားတင်ပြလွှာ (ပုဂ္ဂလိက)

-      ညှိနှိုင်းစာ (ဌာနဆိုင်ရာ စိုက်ခင်းများ)

ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ဌာန၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်-၃၆၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပျား မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ