အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပညာပေးဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

 

-  တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာ/ ဌာနအဖွဲ့အစည်း/ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း/တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/ 

ကျောင်းများမှ ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံစာ

 

ဝန်ဆောင်ခ

 

-      အခမဲ့(မြို့နယ်/ကျေးရွာ/တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/ကျောင်း/ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများသာ)

-      ခရီးစရိတ်/နေ့တွက်စရိတ်/စားသောက်/နေထိုင်စရိတ်  ညှိနှိုင်းကျခံပေးရပါမည်။ (အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ)   

 

လိုအပ်သော စာရွက်/စာတမ်း များ

 

-      သင်တန်းသား (၁၀)ဦးနှင့် အထက်

-      သင်တန်းခန်းမ

-      သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ

 

ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ဌာန၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

 

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်-၃၆၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပျားမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ