အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပမှ ဝက်အရှင် တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

( )   စီးပွားဖြစ်ဝက်သားပေါက်တင်သွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  Stakeholder Meeting မှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်သည့် ခွဲတမ်းပမာဏအတိုင်းလျှောက်ထားရမည်။

()   စီးပွားဖြစ် ဝက်သားပေါက်များအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် အတိုင်းသာ တင်သွင်းရမည်။

(ဃ)   အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါကင်းရှင်းသည့်နိုင်ငံမှသာ တင်သွင်းရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝက်

-

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခအဖြစ် ဝက်တစ်ကောင်လျှင် ၂၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)

ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

ဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်၊

(ဂ)

တင်သွင်းလာသော အေးခဲအသားများအား သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ သို့မဟုတ် အသုံးပြုမည့်နေရာ၊

(ဃ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င)

အရောင်း အဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sales contract) မိတ္တူ၊

(စ)

တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် (Veterinary Authority)မှ ထုတ်ပေးသော တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate)

(ဆ)

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ၏ မွေးမြူသည့် ခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Farm Certificate)

(ဇ)

မျိုးဝက်တင်သွင်းခြင်းအတွက် မျိုးရိုးမှတ်တမ်း (Pedigree Certificate) နှင့် မျိုးဆိုင်ရာအထောက်အထား၊

(ဈ)

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံရှိ ဝက်၏ ကာကွယ်ဆေး ထိုးမှတ်တမ်း၊

(ည)

ပြည်တွင်းရှိမွေးမြူမည့်ခြံ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (AHD/ PC-7)

(က)

ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

တင်သွင်းမည့်ဝက်များ ပြည်တွင်းသို့ မရောက်ရှိမီ အနည်းဆုံး()ရက်ကြိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဂ)

စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ တင်သွင်းလာသည့်ဝက်များ ရောက်ရှိချိန်တွင် တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်း အပ်နှံခြင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ကင်းစင် ကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊

(ဃ)

ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသော ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)]၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ [Livestock Sector (LS)]တွင်ဝင်ရောက်လျှောက်ထားပြီးအတည်ပြုချက်ရယူ ခြင်း၊

(င)

လျှောက်ထားစဉ်က ဖော်ပြထားသည့် ဒေသသို့သာ သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါသယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (AHD/ PC-3) လျှောက်ထားရယူခြင်း၊

(စ)

ခရီးဆုံးဒေသသို့ ရောက်ရှိပါက ယင်းဒေသရှိ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးထံ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် (AHD/ PC-3) မူရင်းပြန်လည် အပ်နှံရမည်။

(ဆ)

တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ခရီး ဆုံးဒေသရှိ မွေးမြူရေးခြံတွင် ထည့်သွင်းမွေးမြူခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရောင်း ချခြင်းမပြုမီ သီးခြားခြံတွင်စောင့်ကြည့်ကာလ (၁၄)ရက်ထားရှိပြီး ခရီးဆုံးဒေသရှိ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။